ORIGINAL

​Att göra original kräver fokus på detaljer och noggrannhet. När vi utför originalarbete så tar vi full hänsyn till de grafiska riktlinjerna som är satta för det aktuella jobbet eller projektet.

Oavsett om vi har satt upp de grafiska riktlinjerna, gjort er layout eller inte, så kan vi hjälpa dig med att utföra själva originalarbetet. Det kan vara alltifrån att göra visitkort till alla anställda, lägga in texter och bilder i en katalog till att mata in ”bakvagnen” i årsredovisningen.

Vid förfrågan ber vi dig att specificera uppdraget bredd och djup så gott du kan, så att vi kan ge dig ett så rättvist pris som möjligt.